اثر استفاده از سطوح مختلف کنجاله کلزا در خوراک طیور گوشتی

اثر استفاده از سطوح مختلف کنجاله کلزا در خوراک طیور گوشتی


کلزا یکی از دانه های روغنی بوده که متعلق به خانواده کروسیفرا (Cruciferea) و جنس براسیکا (brasica) میباشد. این دانه روغنی تقریباً حاوی 43-42 درصد روغن می باشد.

در روغنکشی دانه کلزا، حدود 40 درصد روغن و 50 درصد تا 58 درصد کنجاله به دست می آید. مقدار پروتئین خام کنجاله کلزا 32 تا 38  درصد است . پروتئین کنجاله کلزا دارای ترکیب اسید آمینه بسیار مناسبی است و قابل مقایسه و رقابت با کنجاله سایر دانه های روغنی می باشد ولی همانند دیگر منابع پروتئینی گیاهی در میزان لیزین محدودیت دارد اما از نظر متیونین و سیستین در سطح مناسبی قرار دارد.

با وجود لیزین کمتر و متیونین بیشتر، از نظر تعادل اسید آمینه ضروری با کنجاله سویا برابری میکند. میزان انرژی کنجاله کلزا کمتر از کنجاله سویا میباشد چرا که کنجاله کلزا حاوی فیبر بالاتر و پروتئین کمتری است. میزان فیبر کنجاله کلزا 12 تا 14 درصداست ولی فیبر کنجاله سویا حدود 7 درصد است.

میزان انرژی قابل متابولیسم آن 7/4 تا 8/2 مگاژول در کیلوگرم ماده خشک برای طیور میباشد. در تأثیرات ضد تغذیه‌ا‌ی، گلوکوزینولات‌های کنجاله کلزا و ترکیبات ناشی از هیدرولیز آنها عمدتاً شامل اثرات توکسیک، ایجاد گواتر با جلوگیری از سنتز هورمون غده تیروئید و کاهش قدرت باروری و ایجاد تغییرات پاتولوژیک در کبد و غده تیروئید است.

گلیکوزینولات‌هائی که در کنجالهکلزا هستند همگی دارای شاخه‌های ایندول هستند که بر اثر هیدرولیز، یونهای تیوسیانات را تولید می‌کنند که ضد تیروئید یا گواترزا هستند.

گلوکوزینولات‌های دست نخورده سمی نمیباشند. گلوکوزینولاتها در بافتهای گیاهی همیشه با آنزیم میروزیناز همراه بوده که این آنزیم شکستن پیوند تیوگلوکوزید را در گلوگوزینولاتها کاتالیز میکند. چنانچه سلولهای گیاه در اثر آسیاب کردن یا صدمه حشرات و غیره پاره شوند، این مواد با هم ترکیب شده و هیدرولیر آنها نیز ممکن است صورت پذیرد.

۹ دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *