• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
اندازه‌های استاندارد استال‌ها برای گاوداری
افزایش زمان استراحت گاوها روش باارزشی برای افزایش تولید شیر گله است. اینکه چگونه اسایش یک گاو را بیشتر کنیم برای اینکه استراحت کند، چالش مهمی است که می تواند به عوامل زیادی مانند دمای محیط، جایگاه فن ها، مواد بستر، سطح استال و اندازه گروه بستگی داشته باشد.

اندازه‌های استاندارد استال‌ها برای گاوداری

 

افزایش زمان استراحت گاوها روش باارزشی برای افزایش تولید شیر گله است. اینکه چگونه اسایش یک گاو را بیشتر کنیم برای اینکه استراحت کند، چالش مهمی است که می تواند به عوامل زیادی مانند دمای محیط، جایگاه فن ها، مواد بستر، سطح استال، و اندازه گروه بستگی داشته باشد.

فرض کنید جایگاهی تراکم بالایی ندارد، اندازه استال ها فاکتور مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار بگیرد که می تواند بر زمان استراحت کردن گاوها بیشتر از هر عامل دیگری تاثیر بگذارد. یک گاو شیری پرتولید می خواهد که 12 تا 14 ساعت از روز را استراحت و نشخوار کند اما نمی تواند اگر استال او تنگ و ناراحت باشد.

تشخیص مشکل

اولا، تعیین زمان خوابیدن در استال ها می تواند در مزارع مشکل باشد.Dan McFarland  می گوید که رایج ترین روش برای ارزیابی ارزش استال ها شاخص استفاده از استال است. این شاخص تشخیص می دهد که چگونه یک گاو به راحتی از استال ها استفاده می کند در مقابل ایستادن بدون کار زمانیکه تغذیه نمی کند.

شاخص استفاده از استال = تعداد گاوهای خوابیده در استال تقسیم بر (تعداد کل گاوها تعداد گاوهایی که در حال خوراک خوردن هستند)

تمام شاخص های خوابیدن دام باید یک یا دو ساعت بعد از شیردوشی محاسبه شوند، زمانیکه گاوها مشتاق استراحت هستند. اگر استال ها بطور موثر استفاده شوند، شاخص استفاده از استال باید حداقل 75 درصد باشد.

یک راه حل

اگر استال ها در دسترس هستند اما گاوها از ان استفاده نمی کنند، ممکن است که به اندازه کافی بزرگ نباشند برای جا دادن تمام چهار حالت رایج استراحت کردن در گاوها شامل: کوتاه، بلند، باریک و پهن.

زمانیکه طول استال از لبه راهرو اندازه گرفته می شود، توصیه می شود که باید حداقل 43/2 متر برای استال های جلو باز و 74/2 متر برای استال های جلو بسته در گاوهای بزرگ جثه باشد. برای نژادهای کوچک تر، برای استال های جلو بسته 43/2 و استال های جلو باز 13/2 متر باشد. هوشیار باشید که موانعی در جلوی استال نباشند که باعث محدود شدن فضای سینه گاو می شود.

اگر استال ها کوتاه باشند، فضای سینه می تواند با پهن کردن استال ها ایجاد شود. عموما، استال ها باید برای نژادهای بزرگ حداقل 21/1 تا 27/1 متر و برای نژادهای کوچک حداقل 16/1 متر پهنا داشته باشند. جابجایی مجدد جداکننده های استال ها برای ایجاد عرض 37/1 تا 42/1 متر در هر استال، تشویق می کند گاوها را که به حالت مورب دراز بکشند و به راحتی در استال بخوابند و بایستندMcFarland  می‌گوید که تفاوتی در نوع جدا کننده ها وجود ندارد، اما حتی جدا کننده های قابل انعطاف نیز نباید نسبت به توصیه های انجام شده نزدیک هم قرار بگیرند.

نهایتا، جایگاه میله گردنی توصیه شده است که برای حفظ فضای سینه گاو طراحی می شود. زمانیکه دام با هر 4 پا درون استال می ایستد، ممکن است که میله گردنی را لمس کند اما نباید ان را هل بدهد و فشار بیاورد. برای گاوهای بزرگ، این به معنی این است که میله باید 8/1 متر جلوتر از لبه و حداقل 2/1 متر ارتفاع داشته باشد.

McFarland می‌گوید که استال‌ها را برای بزرگترین گاوها در گروه طراحی کنید یا اینکه استال ها تعیین می کنند که بزرگترین گاو در گروه چه اندازه ای باید باشد.

حضور شرکت‌های گروه صنعتی اطهر در نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور تبریز
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی اطهر، نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته و بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی تخصصی ادوات و ماشین آلات کشاورزی، نهاده‌ها و تجهیزات آبیاری با حضور دکتر بهبودی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی، رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و جمع کثیری از مدیران بخش های دولتی و خصوصی در نمایشگاه بین‌المللی تبریز گشایش یافت.