• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
[خبر حضور در نمایشگاه]
[چندمین] نمایشگاه/بین المللی [نام نمایشگاه] از [تاریخ برگزاری] در [محل برگزاری نمایشگاه] برگزار و تا [تاریخ اتمام] دایر خواهد بود. این نمایشگاه همه روزه از ساعت [ساعت شروع] تا [ ساعت اتمام] برای بازدید عموم باز خواهد بود.

شرکت طهردانه آذربایجان در این نمایشگاه حضوری فعال داشته و محصولات خود را در سالن پروین اعتصامی غرفه در معرض دید علاقه مندان قرار می دهد.خبر انتشار سایت
وب سایت جدید گروه صنعتی اطهر راه اندازی شد!