• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1
مزایای استفاده از کنسانتره
برای اطلاع از مزایای خوراک آماده مطلب زیر را مطالعه فرمایید
سازمان یار• تصویر و متن

مزایای استفاده از کنسانتره

برای اطلاع از مزایای خوراک آماده، مطلب زیر را مطالعه فرمایید

مزایای استفاده از کنسانتره:
  افزایش قابلیت هضم و جذب دان
  از بین رفتن باکتری ها و تخم انگل­ ها در اثر حرارت و فشار
  جلوگیری از اتلاف و ریخت و پاش دان
توزین یکسان ریز مغذی­ها در خوراک
  کاهش ضریب تبدیل غذایی یا F.C.R به عبارتی بهبود ضریب
  حذف خطای کارگری در هنگام تولید کنسانتره در دامداری ­ها
عدم نیاز به میکس ریز مغذی­ها در هنگام تولید و حذف مشکلات انبارداری
  فرمولاسیون دقیق بر حسب نیازهای دام با هر میزان تولید
 کاهش هزینه­های تولید به واسطه کاهش هزینه­ های حمل و نقل، انبارداری، کارگری و پرت افزودنی­ های جیره
افزایش سرعت تولید کنسانتره به واسطه عدم نیاز به وزن کشی­های متعدد و وقت گیر
  امکان حذف کلیه اقلام کم مصرف جیره از لیست خرید دامداری­ ها

در مورد کتوز گاوهای شیرده چه می‌دانیم؟