• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1


 ارتباط با ما 

واحد روابط عمومی

   4121 - 041   

 • داخلی: 3855
 • موبایل: 09120348874
 • مدیر روابط عمومی

  آقای امیر کرمانی زاده
   

واحد فروش

   5121 - 041   

 • داخلی: 3120
 • موبایل: 09149090610
 • مسئول فروش

  آقای اصغر ناظمی
   

واحد خرید

   5121 - 041   

 • داخلی: 4011
 • موبایل: 09120855816
 • مسئول خرید

  آقای محمد میرسلام پور

واحد پاسخگویی به مشتریان

   4121 - 041   

 • داخلی: 4142
 • موبایل: 09143715411
 • کارشناس CRM

  خانم دریا فردنیا 

واحد پاسخگویی به مشتریان

   4121 - 041   

 • داخلی: 4141
 • موبایل: 09143715414
 • کارشناس CRM

  خانم الهام پورغفار 

 تماس با ما 

تماس با ما

هر نوع سوالی در رابطه با شرکت و یا خدمات ما دارید، تماس بگیرید.

شرکت اطهر دانه آذربایجان
آذربایجان شرقی، آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی،
انتهای 45 متری اول، 30 متری چهارم
98415121+
Info@athardaneh.com
نقشه های گوگل