• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

شرکت اطهردانه آذربایجان در گذر زمان

سازمان یار• تصویری با یک عنوان
 

ارزش های اخلاقی گروه
 
 • صداقت، دلسوزی، وجدان کاری و مسئولیت

 • حفظ کرامت انسانی و حسن برخورد با همکاران

 • احترام به حقوق کلیه ذی نفعان

 • شایسته سالاری و عدالت سازمانی

 • پذیرش منابع انسانی به عنوان سرمایه های شرکت

 • نوآوری، خلاقیت، بهبود مستمر و تعالی خواهی

 • مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع

 • مشارکت، همدلی، کارگروهی و نشاط سازمانی


ماموریت
 
 • کمک به ارتقای سلامت جامعه با بهبود تغذیه دام و طیور

 • تولید و عرضه محصولات متنوع با کیفیتی متمایز


چشم انداز
 
 • چشم انداز شرکت اطهر دانه آذربایجان، تولید با تبات کیفیت و پیشگام به روش هایی است که موجب افزایش ایمنی مواد غذایی برای نسل های آینده می باشد.

سازمان یار• تصویری با یک عنوان
 
100+

تعداد کارکنان

20+

جوایز و افتخارات

200+

مشتریان