• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

کنسانتره گاو شیری


  این ترکیب وجود ندارد.


  برای اطلاع از قیمت ها با شماره تلفن 5121-041 تماس حاصل فرمایید

                              ویژگی ­های محصول    


  ·       تأمین نیازهای غذایی دام

  ·       تأمین پروتئین مورد نیاز دام

  ·       قابلیت هضم بالا       

  ·      تثبیت رکورد گله

  ·       کاهش روزهای باز گله

  ·       بهبود تولید مثل