• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

کنسانتره گاو پرواری 3


  این ترکیب وجود ندارد.


  برای اطلاع از قیمت ها با شماره تلفن 5121-041 تماس حاصل فرمایید

  ویژگی ­های محصول

   

  ·       تأمین نیازهای غذایی دام

  ·       تأمین پروتئین مورد نیاز دام

  ·       قابلیت هضم بالا

  ·       عاری بودن  از عناصر مضر و مواد سمی برای بدن دام

  ·       به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی

  ·     تأمین انرژی مورد نیاز برای فعالیت، رشد و تولید به دلیل حجم کم و وجود مواد مغذی زیاد