• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

کنسانتره طیور گوشتی - پری استارتر


  این ترکیب وجود ندارد.


  برای اطلاع از قیمت ها با شماره تلفن 5121-041 تماس حاصل فرمایید

                         ویژگی ­های محصول     


  ·       تأمین نیازهای غذایی و ویتامینی طیور گوشتی

  ·       بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی

  ·       کاهش بیماری های متابولیسمی