Watch

  این ترکیب وجود ندارد.


  گارانتی 30 روزه برای برگرداندن پول
  ارسال رایگان
  اکنون خرید کنید، طی 2 روز تحویل بگیرید

                         ویژگی ­های محصول     


  ·       تأمین نیازهای غذایی و ویتامینی طیور گوشتی

  ·       بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی

  ·       کاهش بیماری های متابولیسمی