• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

کنسانتره گوساله - استارتر 1


  این ترکیب وجود ندارد.


  برای اطلاع از قیمت ها با شماره تلفن 5121-041 تماس حاصل فرمایید


                             ویژگی ­های محصول     


  ·       تأمین نیازهای معدنی و غذایی گوساله

  ·       بهبود رشد و ضریب تبدیل غذایی

  ·       تقویت سیستم ایمنی و افزایش سلامت گوساله ها