• صدای مشتری : 4121 - 041 داخلی 1

واحد کنترل کیفیت شرکت اطهردانه آذربایجان

این واحد با نظارت و کنترل کامل بر چرخه تولید، برای دستیابی به کیفیت مطلوب، پیوسته بر فرآیند تأمین مواد و تجهیزات، فرآیندهای تولید محصول و فرآوری آن نظارت و کنترل دارد. این واحد برای اطمینان از سلامت و کیفیت مناسب محصولات خود، با به کارگیری تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و بهره مندی از کارشناسان و متخصصین کنترل کیفیت مجرب و کارآزموده با سخت کوشی به فعالیت خود ادامه می­دهد.

سازمان یار• متن و تصویر